mese.fi Foorumin päävalikko
 
 
 
 
 
 

TAKUUSTA, VIRHEVASTUUSTA JA MOBILOLIFESTÄ

 
Lähetä uusi viesti   Tämä aihe on lukittu, et voi muokata vastauksia tai kirjoittaa uusia vastauksia    mese.fi Foorumin päävalikko -> Takuu- ja kuluttajansuoja-asiat sekä autoverotus
 Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Tenta
Herrasmies

Lakiasiantuntija


Liittynyt: 09 Hel 2006
Viestejä: 552
Paikkakunta: Espoo

 LähetäLähetetty: 22.2.2006 22:40    Viestin aihe: TAKUUSTA, VIRHEVASTUUSTA JA MOBILOLIFESTÄ Vastaa lainaamalla viestiä Back to top

TAKUUSTA, VIRHEVASTUUSTA JA MOBILOLIFESTÄ


Kirjoitusten osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjoittajan kirjallista lupaa.


Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinointia, joka ei sisällä kuluttajien … taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja on aina pidettävä sopimattomana. On siis sopimatonta kertoa, että autossa on esimerkiksi takuu jos sitä ei ole.

Takuu ja virhevastuu

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Lakisääteinen virhevastuu on eri asia kuin takuu. Takuun antaja vastaa siitä, että tuote toimii määräajan. Lakisääteisen virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty ajallista rajoitusta. Tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, jos tavara ei kestävyydeltään tai muuten vastaa sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa. Luonnollinen kuluminen jää virhekäsitteen ulkopuolelle.

Vapautuakseen takuuta koskevasta vastuusta myyjän pitää esittää todennäköinen näyttö siitä, että tavaran vika tai muu huonontuminen on aiheutunut ostajan puolella olevasta syystä.

Virhevastuun kestoon liittyen ostaja voi kuuden kuukauden virheolettaman ja takuuajan päättymisen jälkeen vedota tavaran virheeseen, jos tavaran kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa.

Takuun antaminen on vapaaehtoista. Jos takuuta ei ole, myyjä vastaa tavaran virheestä virhevastuuta koskevien lainsäännösten perusteella. Ostajalla on takuusta huolimatta hänelle lain mukaan kuuluvat oikeudet, joita ei voi rajoittaa takuun ehdoilla.

Lain mukaan myyjän pitää korjata virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Tämä koskee myös takuukorjauksia.

Huoltopaikan valinta

Kuluttajaviraston ohjeen mukaan ”Huoltopaikan voi valita vapaasti. Kuluttaja-asiamies ja Autotuojat ry ovat yhdessä laatineet mallitakuuehdot. Niiden mukaan kuluttaja voi valita korjaamon aiempaa vapaammin... Nyt hän voi valita itse, missä asiantuntevassa korjaamossa teettää autonsa määräaikaiset ja itse maksamansa huollot. Takuu on voimassa huoltopaikasta riippumatta, mutta voi edelleen raueta, jos takuunantaja osoittaa, että auton vika johtuu virheellisesti tai puutteellisesti tehdystä työstä. Takuukorjaus eli takuunantajan kustantama korjaus teetetään edelleen takuunantajan määrittelemissä korjaamoissa.”

MobiloLife

”Olette aivan oikeassa siinä, että takuun voimassaolon edellytyksenä ei voi olla asiakkaalle maksullisia tarkastuksia”, todetaan Vehosta. Ilmaisu on aivan oikein. ”Mobilolife ei ole takuu, vaan lisäpalvelu minkä tehdas autolle myöntää”, ilmoitetaan myöskin Vehosta. ”…Mobilolife on palvelupaketti, jonka eräänä palveluna on puhkiruostumattomuuspalvelupaketti. Tämä korvaa puhkiruostumisen aiheuttamat vauriot, mikäli se on alkanut sisältä ulospäin. Palvelu pysyy voimassa max. 30 vuoteen asti mikäli 4. vuoden jälkeen kaikki huollot huolto-ohjelman mukaisesti suoritetaan valtuutetussa MB huoltokorjaamossa” todetaan myös Vehosta.

Olen mielipiteenäni todennut, että ”Myyjä ei mielestäni voi jälkikäteen muuttaa niitten autojen takuuehtoja esimerkiksi muuttamalla jälkikäteen sanan takuu sanaksi palvelupaketti, joihin tämä takuu on jo annettu”.

Kohtuuttomuus

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta.

Sellaisena kuin se on ehto

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Jos tavara on myyty ''sellaisena kuin se on'' tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Virheilmoitus

Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

Ostaja saa kuitenkin vedota tavaran virheeseen, jos:
1) myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti;
2) virhe perustuu siihen, että tavara ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä; tai
3) virhe perustuu siihen, että tavara on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Oikeudellinen neuvonta ja valitus

Kuluttajavirastossa on paras asiantuntemus kuluttajansuojaan liittyvästä lainsäädännöstä.

Ongelmatapauksissa ota siis yhteys Kuluttajavirastoon tai kunnan kuluttajaneuvojaan. Voit myös tehdä (maksuttoman) valituksen Kuluttajavalituslautakuntaan. Valitusta tehtäessä on syytä liittää mukaan kaikki argumentit, koska Kuluttajavalituslautakunta ei (pääsääntöisesti) pyydä jälkikäteen lisätietoja. Tästä syystä valitusteksti kannattaa tarkistuttaa ennen sen lähettämistä asiantuntijoilla riittävien teknisten ja juridisten perusteitten esittämiseksi.

Kuluttajansuojalaki löytyy osoitteesta www.finlex.fi. Tarkista sieltä tarvitsemasi lisätiedot ja yksityiskohdat.
 
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Tämä aihe on lukittu, et voi muokata vastauksia tai kirjoittaa uusia vastauksia    mese.fi Foorumin päävalikko -> Takuu- ja kuluttajansuoja-asiat sekä autoverotus Kaikki ajat ovat GMT + 3 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa
Katso viime käyntisi jälkeen tulleet uudet viestit